Duurzame Inzetbaarheid

Respectief  wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw organisatie. Dat maken we dan wel graag concreet. We willen onze bijdrage daarom kunnen vertalen in het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en in het verbeteren van de productiivteit van de organisatie die wij ondersteunen. Wij beschouwen Duurzame Inzetbaarheid en Productiviteit namenlijk als objectieve indicatoren van het functioneren van een organisatie. De belangrijkste aandachtsgebieden voor verbetering daarvan zijn voor ons:

Concrete aanleidingen om ons in te schakelen zijn bijvoorbeeld de behoefte aan ontwikkel-assessments om te objectiveren op mogelijkheden en groeipotentieel van medewerkers, staffunctionarissen of managers; behoefte aan nieuwe instroom of talent-ontwikkeling, achterblijvende prestaties van een team; hoog verzuim; onvrede op de werkvloer of bij het middenkader; ongewenst personeelsverloop of vertraging bij het doorvoeren van organisatieveranderingen en procesverbeteringen.

Wij werken altijd nauw samen met de lijnmanagers uit de organisatie. Op het niveau van het operationeel management wordt immers de verbinding gelegd tussen de doelstellingen van de organisatie, de daarvoor ingerichte bedrijfsprocessen en de competenties van medewerkers. Onze ervaringen met organisatieontwikkeling sluiten verder aan op de principes van sociale innovatie. Het betrekken van medewerkers uit de organisatie bij het implementeren van een proces van continu verbeteren en slimmer werken zien wij dan ook als een goede manier voor duurzame productiviteitsverbetering.

Werkwijze

Respectief

Haagsche Hof
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
070 353 8176
info@respectief.nl