Aanpak

Onze inzet start na een oriëntatie op het vraagstuk van de opdrachtgever en de mogelijkheden van Respectief om bij te dragen aan een goede oplossing. In overleg met de opdrachtgever bakenen wij een opdracht af en ontwerpen wij een activiteitenprogramma voor realisatie van gekozen doelstellingen.

De uitvoering van het programma in de organisatie vindt altijd plaats na een adequate communicatie hierover met de eerst betrokken personen. De voortgang van de opdracht en de resultaten daarvan worden altijd geëvalueerd met de opdrachtgever. Wanneer de situatie en omstandigheden gedurende de opdracht  hierom vragen, vindt in overleg bijstelling van de opdracht plaats.

Na afronding van projecten  wordt na drie maanden en na negen maanden beoordeeld of de beoogde effecten blijvend zijn. Indien gewenst kan dit gedurende langere periode worden gemeten.

Vaste bouwstenen voor onze aanpak in opdrachten zijn steeds:

1.     Aan de slag met bestaande individuele knelpunten (oplossen);

2.     Werkend maken van nieuwe routines (beheersen);

3.     Verbeteren organisatorische randvoorwaarden (voorkomen).

Overige kenmerken

Overige kenmerken van onze aanpak zijn:

Werkwijze

Respectief

Haagsche Hof
Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
070 353 8176
info@respectief.nl